Ajeng Dewanthi

Ajeng Dewanthi

Peneliti independen Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya. Lulusan Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

SOSMED